Järnvägsgatan nummer 1 – 15 södra sidan

Nummer 1

Edvard Sanborn, (1873-1953), var målarmästare. Hustrun Ida, född Eskilsson, (1864-1955). 1970-talet barnmorskan Nelly Johannesson, (1893-1987), 1980-tal Hörnstugans Sybod, Eva Johansson.

Nummer 3

Villa Nybo. Första lagfart 1905 A. Nilsson, grosshandlare, (1861-1920). Hustrun Botilda (1865-1945). 1928-48 Ålderdomshem. Se Vårdhem, Pensionat och Hotell.
1948- Kyrkoherdebostad och pastorsexpedition.  Henning Wedeby (1904-1970)
Tyke Tykesson (1920-1999). Numera privatbostad.

Nummer 5

Axel Carlsson (1891-1964) privatbostad. Delägare i firma Larsson & Carlsson. Vuxenskolan fanns här innan flytten till stationen. Numera ingår i koncernen Humana Björklunda.

Nummer 7

Huset byggdes 1936 av Hjalmar Nilsson (1888 – 1967). In på 40-talet drev Radiobyrån. Stig Bergman (1909-1995). Han hade även skoaffär. Hustrun Signe (1913-2002). Stig blev senare engagerad i faderns fabrik Bergmans Chuck.
Cirka 1950-1964 Finja Sockens Sparbank.
Skånes erkända centralsjukkassa. Från den 1 januari 1955 allmän sjukförsäkring. Kontorschef Per Ulf Persson (1931-1971).
Verksam från 1937-1964 guldsmed Hans B. Andersson (1907-1964).
1964-1981 Tyringe bibliotek.
Källaren, Hornkonst. Gunnar Nilsson (1908-1981). Ett skomakeri fanns också här omkring 1950 och drevs av Oskar Karlsson (1898-1987).

Här fanns sedan Sjöhästen (Tyringe Akvarieaffär) 1986 -1987 och sedan lades affären ned. Startade om efter 10 år i Öraholma och heter Tropic Stallet.
Plåtslagare Håkan Nilsson (1913-1981) ägde huset.

Nummer 9

Första lagfart 1917 Frisör Isidor Nilsson (1887-1965). Hustrun Ruth (1901-1988). Familjen hade bostad på 2:a våningen. Verksam mellan 1965-1981 frisör Mats Lindahl, flyttade till Torggatan. Salongen hade ingång från Sanatorievägen.
1929-1959 Posten. Familjen Frank hade bostad på 2:a våningen. Se Postens personal och lokaler. 1960-tal. Herrekipering. Kjell Lagerkvist (1921-1974). Flyttade 1971 till Stenbocksgatan 10, Tyrehallen. 1971-   ELPE cykel och sport. Lars Pettersson (1937- 2016). Flyttade till Torggatan 4. 1974-75 Tyringe Damshop, Rose-Marie Persson.
Tyringe Damshop övertogs av Anna-Brita Andersson (1932-2014) och dottern Yvonne. Anna Brita och hennes man Arne köpte huset. Fanns Fammels kläder och Hedda sport och fritid.

1947-1955 Goos Kemikalieaffär med ingång från hörnan till Sanatorievägen. Erik Goos (1900-1991) och hustrun Helga (1898-1979). Flyttade till Falkenberg. 1955-1961 S. E. Johnssons Färghandel. Sven Erik Johnsson (1921-2001). Hustrun Aina flyttade till Torggatan 6. Ny bransch etablerades i lokalerna, nämligen Göinge Radio TV, som hade huvudaffär i Hässleholm. Föreståndare Anders Ekberg övertog affären och bytte namn till Tyrs Rdio, som flyttade till Torgatan 6. 1982 kom akvarieaffären från nummer 9 och flyttade 1986 till Järnvägsgatan 7 och bytte namn till Sjöhästen. Huset såldes till Skyddcom Jonvioken, och Lars Barmark och Eje Kvant. Grönsaksaffär i källarplanet. Rune Holmqvist (1915-1967). Hustrun Marta Gunhild, kallad »Gullan« (1915-2005). 1994 Martinic Skönhetsvård med Nicole Martinsson hon flyttade sin verksamhet till Hantveksgatan – Matlusten.
1997 fanns Renettes fotvård, Renette Andersson, flyttade sedermera till Lantmannagatan 10.
2004 startade Linda Ljungbeck Sola, dropin-solarium.

Nummer 11

Fotot är från bygget av huset. Första lagfart 1917 verkmästare Joh. Em. Olsson. Han sålde året därpå till åkaren Otto Vilhelm Rosendahl (1864-1946) och dennes son Gunnar Vilhelm (1893- 1957). Otto hade senare frukt och konfektyrbutik och Gunnar startade mjölkaffär.
Mjölkaffären övertogs av Dindi Linné (1915-2005) och efter henne kom Margit Persson (1916-2000), affären hette Valdes Livs. 1970 fick lokalerna en annan inredning. Då kom Göte Olsson (1930-2012) och startade sin vitvarufirma GO–maskiner. Han flyttade affären hem till bostaden 1999 och lokalen blev konstgalleri.
PÅ 30-talet fanns Ellen Jakobsson pappersaffär på hörnan mot Sanatorievägen och överlät den till Augusta Jönsson. Hon överlät firman 1959 till Yngve Gedda (1916-1990) och hustrun Ella (1923 – 2008). Lokalen ingick sedan i GO-maskiners rörelse.
Tyringeboden drevs av Inga Jönsson som kom från Järnvägsgatan 29.
Bodils present och vinhörna, kom från Nils Anderssons gata 1, 1999 efter en tid flyttade hon tillbaka.
I källaren fanns på 1930-talet O. Månssons frukt- o blomsteraffär. Ny ägare var Ivar Andreasson som 1948 överlät till Erik »Spessaren« Olsson. Biljardklubben från 80-talet.
Östra delen. Alfred Nilsson (1898-1971) övertog ett kafé 1931 efter en okänd innehavare.
Alfred flyttade 1946 till Järnvägsgatan 15 och lokalerna övertogs av Källis Cykel & Sport, Uno Källqvist (1918- 2010). Han överlät firman till ELPE som 1971 flyttade till Järnvägsgatan 9. Efter honom kom optiker Erik Wiklund (1948 – 2002). Sedan blev det garnaffär och stickekafé, drevs av Liselott Hallman som kom från Lantmannagatan 1, 2011. Senare hade Vuxenskolan sin verksamhet här som flyttade till Järnvägsstationen. I denna del av källaren fanns Ebbe Johanssons skomakeri som 1949 överläts till Stig Grötting (1926- 2000). Firman upphörde 1965. Fram till 1981 då Tyringe Akvarieaffär började sin verksamhet fanns det kortare verksamheter inhyrda. Akvarieaffären flyttade efter ett år till Järnvägsgatan 9.
På andra våningen fanns matservering som innehades av Verna (1903-1971) och Anton Olsson (1904-2001). De hade tidigare varit innehavare av Pensionat Björka. Verna och Anton överlät i slutet av 1940-talet matserveringen till Ebba (1898-1986) och Håkan Nilsson (1894-1967) som i sin tur lämnade över till Naemi Borg (1903-86) och hennes dotter Siv (1931- 2015). Därefter kom Greta (1919 – 1984) och Henning Lindahl (1918-1955).
Ägare till fastigheten var innan Göte Olsson Tyringes polischef Arthur Swanström.

Nummer 15

Första lagfart 1883 till August Johansson som året därpå sålde till A. Nilsson (1861-1920).
Efter eldsvådan i början på 1900-talet sålde han tomten till några affärsbekanta som uppförde en ny byggnad, Hotell Tyringen, senare Järnvägshotellet.
Innehavare var under ett par tre år Berta Elander, sedan Augusta Nilsson (1875-1922) och från 1922 Betty Pålsson (1876-1961) och Signe Pålsson (1887-1970).
1913 köpte A. Nilssons son Gustav (1889-1945) fastigheten och startade herrekipering i östra delen. Denna firma övertogs 1920 av Ivar Larsson (1891-1976) och Axel Carlsson (1891-1964). I folkmun kallades affären »Lasa-Calsson«. De sålde även skor och väskor samt var ombud för apoteksvaror.
1958 upphörde denna verksamhet och lokalerna övertogs av Jordbrukskassan, senare Föreningsbanken som 1973 flyttade till Järnvägsgatan 19. 
I västra delen fanns Centralkonditoriet med ägaren Alfred Nilsson som överlät rörelsen till Nanna och Malte Nilsson. De i sin tur lämnade över 1954 till Oscar Möller (1924-2005) och Ingvar Johansson. Senare ägare var Elsa (1925-2016) och Gunnar Mortensen (1930-2006). De sålde 1971 till Lars Lövkvist som 1974 flyttade verksamheten till Stenbocksgatan.
Byggnaden jämnades med marken och modernare hus byggdes, radhus i tre våningar.

Tillbaka till Näringsidkare efter gatunamn >>>
Tillbaka till Anslagstavlan >>>

Author: admin