Skandinaviska Chuckfabriks AB /SCA

Den välkände industrimannen August Bergman startade 1909 AB Bergmans Chuckfabrik. Nuvarande adress Kyrkogatan 10.

Längst till höger August Bergman och tredje från höger sonen Petrus.

Efter Bergmans död köpte SVA Chuckfabriken 1922. Fotot är från 1925 med Valfrid Björk stående i mitten .

Två medarbetare från detta år var Ernst Julius Nilsson (1892-1964) som slutade sin anställning 1961, och Nils Nordqvist (1897-1987) som avgick med pension 1964.

Ernst Julius Nilsson och Nils Nordqvist.

Ytterligare några trotjänare kan nämnas:

Folke Olsson (1910-73) anställd 1926-1973, Harald Wehlin (1908-79) anställd 1928-75

Axel Rosander 1905-64) anställd 1929-64, Edvin Rudolf (1900-66) anställd 1929-66

1934 fanns det 23 arbetare i fabriken med Valfrid Björk som avdelningschef. Medeltimpeng var 82 öre och 1952 så mycket som 2,96 kronor. Från 1940 fanns drygt 100 anställda.

Personal vid före detta Bergmans Chuckfabrik bild från början av 30-talet.

1946 bildades eget bolag här ser vi personalstyrkan.

Tillbaka till Metallindustrier >>>

Author: admin