Bäckman och Nilsson

Den gamla träfabriken
Norra Skåne, augusti 1988, artikel
Under veckoslutet föll en gammal träindustri i Tyringe för en grävmaskins skopa.

Det var Bäckman och Nilssons fabrik på Finjavägen 13, som jämnades med marken efter att ha stått tom under ett par år. Fabriken byggdes år 1929 av Bernt Bäckman och Valter Nilsson, som i form av enskilt bolag, bedrev tillverkning av mindre föremål i målat trä. Till att börja med gjordes leksaker och träskrin för marknader och hemslöjdsaffärer.

Med tiden övergick man till sjukvårdsmateriel till Landstingets inköpscentral. Invalidkäppar, gåbockar och provrörsställ har lämnat fabriken i 10000-tal.
Sedan Valter Nilsson avlidit drevs fabriken vidare av Bernt Bäckman, som sålde till Algot Nilsson och Sonne Persson. Siste ägaren var Agne Jönsson.

Tillbaka till Trä >>>

Author: admin