Järnvägsgatan 17 – 33, södra sidan

Nummer 17

Här låg tidigare Tyringe Handels AB som gick under i den stora branden 1908. Se Gårdar i Tyringe-trakten. Frans Paulsson köpte tomten och byggde sitt handelshus där. Han fick lagfart 1910.
1914 inreddes ett kontor för Malmö Folkbank. Namnändring 1917 till Industribanken och nytt namn igen 1919 till Nordiska Handelsbanken. 1920 kom Ola Persson (1893-1958) som chef för banken. Ny namnändring 1925 till AB Sydsvenska Banken.
1929 flyttade banken till Sanatorievägen.
Frans (1870-1947) startade speceriaffär i den östra delen. 1922 blev sonen Conrad (1894-1959) delägare och etablerade skoaffär och herrekipering i den västra delen.
Källarlokalen uppläts till Maria Öström som startade Tyringe Begravningsbyrå och Blomsteraffär. Efterträdare blev Anderssons Begravningsbyrå i Hässleholm. De ville ha en filial i Tyringe. Därefter kom Ragnar Nilssons Blomsteraffär och senare Krutzéns Bilskola, Egon (1923-2007), flyttade till Malmövägen 1.
Källarlokalen i östra delen blev Café Kringlan och startades 1913 av Ellen Larsson (1893-1969) senare gift Rösselharth. Hon överlät rörelsen 1920 till Augusta Pettersson (1881-1959). Dagmar Johansson (19031992) var anställd och övertog senare firman. Hon sålde 1950 till systrarna Hanna (1921-2012) och Maja Karlsson (1919-2009) som drev caféet till 1965. De startade då istället vårdhemmet Backebo som lever i högsta välmåga.
Efter Frans Paulssons Speceriaffär kom Floréns Färg och därefter Bror Nilssons dito. Sen blev det Pizzeria Napoli som tog över.
Conrads del övertogs av Astrid Ljungberg-Nilssons Hattaffär. Senare inreddes lokalerna till tandläkarpraktik. Först kom Åke Larsson (1923-2012) därefter Jerzy Wiener och sen Gottlieb Roman.

Nummer 19

Här låg tidigare ett litet lantbruk som blev svårt skadat vid branden 1908. Åkaren Martin Andersson Friberg (1874-1939) uppförde nya byggnader och köpte till mer mark i närområdet, Fribergs ängar.
Efter hans död fortsatte hans änka Elsa (1886-1961) verksamheten.
1961 flyttades bostadsbyggnaden till isbanan vid Vedhygge gård och ett flervåningshus byggdes på platsen.
På andra våningen har funnits landsfiskalskontor. Lokalerna byggdes senare om till lägenheter.
Den nyuppförda byggnaden fick 1964 följande hyresgäster: Försäkringskassan i väster, Rosengrens Foto i mitten och Sparbanken i öster.
När Försäkringskassan, 1968, försvann kom Per Persson i folkmun Sko-Per till denna del kom från Lantmannagatan 4.
Rosengren flyttade till Torggatan och här blev istället Sandys Konditori som sen övertog även skoaffärens lokal.
Sparbanken flyttade 1973 till Torggatan och Föreningsbanken kom hit.
Efter sammanslagning till Föreningssparbanken kom denna lokal att få Samaya Tobaksaffär som hyresgäst.

Nummer 21

Första lagfart 1914 till Anna Ohlsson (1875-1944) och Matilda Åkesson (1879-1939). De startade Hatt- och Kappaffär och manufaktur i västra delen.
Affären övertogs 1923 av Hilda (1882-1958) och Oskar Larme (1888-1953).
Nästa innehavare blev 1951 systrarna Ebba Nilsson (1908 – 1997) och Margit Olandersson (1915-1994). Margits make Gottfrid (1906-1997) var åkare. Senare hälften av 1990-talet Christel Möller

Östra delen innehöll kaférörelse, först Johanna Jönssons Café & Conditori.
1923 nämns Gerda Borgcrantz (1881-1970) och 1927 övertog Agda Andersson (1892-1993).
Agda lämnade över firman 1934 till Asta (1916-46) och Nore Nilsson (1910-2001).
1946 övertogs Tyringekonditoriet »Hörnan« av Siri (1921-2014) och Kaj Oskarsson (1918-2011). De sålde rörelsen 1958 till Gun och Lars Yngve Ljungdahl (1934-76)
1965 var kafétiden slut och Kerstin (1920-2002) och Ragnar Nilsson (1923-2009) kom från Järnvägsgatan 17 med sin blomsterhandel. Råger Karlsson övertog blomsterhandeln, 1982.
Långt senare blev det Pizzeria här.

Torget

På foto, från 1920.talet, ser vi till vänster kioskägare Jakob Jönsson (1871 – 1923) och fiskhandlare Alfred Selander (1890 – 1929).
Första lagfart 1918 för Andelsföreningen Tyringe Salutorg med begränsat personligt ansvar.
Torgkiosken »Hoddan« innehades först av Jakob Jönsson (1871-1923) och därefter av Pontus Troedsson (1873- 1928). Hans syster Nelly (1876-1955) gift Gunnarsson övertog rörelsen. Hon lämnade över till sin son Bernt (1906-1977) som även hyrde ut kameror och framkallade foto. Hustruns namn var Viola (1910-66). Den gamla kiosken revs och en ny byggdes mellan Skånska Banken och »Hörnan«.
Nya innehavare blev Ethel (1913-2006) och Nore Nilsson (1911-77). 1970 övertog Reima Persson (1915-2012) och drev rörelsen till 1979.
De nya ägarna Lilian och Agne Dahlman (1936-2019) flyttade företaget till Bankiosken på stationsområdet.
På torget såldes fisk tisdagar och fredagar. Försäljare var Ellen (1894-1974) och Fredrik Hertzman (1892-1953).
Anställd var Annie Risberg (1896-1971) och Anna-Greta Nilsson (1917 –2012). Fredrik hade även åkeri och sålde fotogen. Sonen Gunnar (1914-1979) övertog fiskhandeln. Konkurrenter var Jakob Nilsson (1881-1967) »Silla-Jakob« och Harald Nilsson (1904 -1988)
Kött såldes på torget endast fredagar. Försäljare var Frans Nordqvist (1854-1930).
Andreas Nilsson (1850-1937) och sonen Viking (1899 -1953) i olika stånd.
Fridolf Wihlborg (1875-1950). Fru Jeppsson från Hörlinge. Maken var möllare på Hörlingegården.
Frukt och grönt såldes av Per Johansson (1869 -1945) och sonen Gustav ( – )
Rune Holmqvist (1915 – 1967) och senare sonen Sten.
Allan Svensson ( – ) Finja. Albert Salomonsson (1888-1976) Backagården.
Ragnar Persson (1896-1953) sålde körsbär liksom Nils Rundgren (1903-1966) Nils sålde även höns.
Försäljare från bland annat Åsljunga sålde korgmöbler och stegar samt bär vid vissa tillfällen.
Varm korv och under sommartid även glass såldes från 1930-talet av en man från Perstorp vid namn Adolf. Han hade en hjulförsedd vagn.
Verksamheten övertogs av Axel Larsson (1905-98) och därefter Amner Bengtsson (1900-60).
Sista innehavare var Agnes (1909-77) och Hilding Tholander (1911-84).
Leif Liljas konstverk »Vargen« mitt på torget är uppbyggt av felaktiga produkter, så kallade vargar, från industrierna i Tyringe.

Nummer 23

Villa Sif har som upphovsman stationsinspektor Olof Strandqvist (1863-1941). Han fick lagfart 1905.
Gerda Kallenberg (1861-1941) hyrde en stor del av huset. Dels idkade hon pensionatsverksamhet och dessutom öppnade hon
Tyringe Mode- och sybehörsaffär.
Pensionatet flyttade hon 1908 till det nybyggda Lyckåsa.
Gerda var änka sedan 1897 med tre döttrar födda i Torekov. Hon köpte 1917 Villa Högalid, nära Lyckåsa, som privatbostad.
Affären i Villa Sif övertogs av Alma Persson (1886- 1974). Hon kallade sin firma Almas Garn & Broderi.
1914-18 hade Elina (1872-1951) och Anders Nordqvist (1866-1964) bageri och matservering.
Villa Sif bytte ägare 1915 då montören Otto Hjalmar Salomonsson (1878-1919) fick lagfart. Hans hustru överlevde honom i många år. Hennes namn var Emma (1878-1961). 1926 startade bankkamrer Ola Persson Eskilstuna- Boden som han drev till 1946 då Bror Lindström (1911- 2004) övertog firman. Verksamheten upphörde fram emot början på 1960-talet och Oscar Ohlssons (1919-2017) elfirma flyttade in i lokalerna.
En tillbyggnad i öster innehades av skomakare Johan Andersson (1907-92) från tidigt 1930-tal. »Johan i Porten«
Villa Siv revs i början på 1970-talet liksom övriga hus med adress Järnvägsgatan 25, 27 och 29.
En ny stor byggnad kom på plats med utrymmen för Sparbanken och Posten.

Nummer 25

Järnvägsgatan en solig eftermiddag, cirka 1960. Första lagfart 1880 till handlanden Carl Öfverberg (1841-83). Han var gift med Nilla född Eskilsson (1851- 94). De hade fyra döttrar varav två emigrerade. Döttrarna sålde fastigheten 1895 till Måns Johansson (1855-1919). Han sålde läskedrycker. 
Systrarna Hildur (1868-1955) och Elvira Carlsson (1879-1949) öppnade Pappers- och Tapisseriaffär. De hade också accidenstryckeri.
Affären övertogs omkring 1923 av nygifta paret Emmy (1901-1985) och Levi Bengtsson (1898-1976). De moderniserade byggnaden 1947 och byggde om så att det blev ett tvåplanshus.
1951 lämnade de över till Lilly (1902-1973) och Teodor Signell (1902-1979) som 1956 överläts rörelsen till Gulli Karlsson (1912-2013).
Sture Viberg (1907-95) hade sin frisersalong i många år, men flyttade 1970 hem till bostaden på Lantmannagatan.
Tyringe Radioservice fanns också i byggnaden. Innehavare var Åke Jönsson (1921-1989). Han flyttade 1959 till Hantverksgatan och lokalen övertogs av Ulla Åström. Hon flyttade 1967 till Malmövägen.
Karl Sjöberg (1865-1948) hade grönsaksaffär under 1920-30 talen i ett litet hus i anslutning till östra gaveln.
Firman övertogs av Inga (1910-2001) och Nils Helge Jönsson (1906-1976) men efter moderniseringen 1947 flyttade de till lokalen längst i väster.

Nummer 27

Första lagfart 1897 för Tyringe Handelsförening med August Bergman, F. B. Jeppsson, O. V. Strandqvist, Jöns Wallén, N. A. Andersson och Åke Eskilsson. Handelsföreståndare var Per Nilsson Therén (1882- 1923) som 1908 köpte fastigheten och övertog firman.
Därefter kom Karl Herger (1884-1967) som förutom speceriaffären sålde manufaktur och herrekipering i den västra delen med ingång på hörnan. Längre fram på 1920-talet kom bröderna Paulström, Rickard (1898-1964) och Ernst (1896-1954).
De avlöstes av Axel Håkansson (1895-1976)
Hustrun Viktoria »Thora« (1889-1948) sjuksköterska på Sanatoriet över 25 år. Fosterson Ingvar Olsson.
Axel sålde även kol o koks samt BP bensin 1934. Hade han affär i Villa Lyckebo samtidigt.
På 1940-talet kom Nils Ottossons med föreståndaren Karl Ros (1908-2001).
Sista innehavare var från 1959 Herta (1917-2000) och Bertil (1911-1995) Johnsson.
Västra delen med ingång på hörnan övertogs på 1920- talet av Erik Svensson (1897-1966). Han sålde husgeråd.
På 40-talet kom Kerstin Säll (1909-1955) och Nanna Johansson, (1923-2011) de sålde handarbeten och herrkläder.
Från nummer 17 kom Astrid Nilsson (1918-1976) med sin Hattaffär. Sista innehavare var Olof (1894-1975) Nilssons Cykelaffär. Han hade verkstad inne på gården. Där hade tidigare varit skrädderi, Gustaf Adolf Ljungqvist (1882- 1977).
Östra delen inreddes till Kafé 1921. Första innehavaren Axel Sandberg (1883-1952) kom från Malmö och namnet blev förstås Malmökonditoriet. Hustrun Alma (1885-1936) född Jabelonsky. Dina Johansson (1920-1985) var anställd.
I början av 1940-talet övertogs rörelsen av systrarna Anna-Lisa (1920-2006), Elin (1909-1958)och Karin Johansson (1923-2001) från Pilatorp.
Sista ägare var Elsa (1925-2016) och Gunnar Mortensen (1930-2006).
Under några år på 1950-talet hade Amner Bengtsson sin kiosk placerad mellan nr 27 och 29. Varför?

Nummer 29

Barthons urmakeri, Olander Johanssons café och Ester Janssons sybehörsaffär. Första lagfart 1901 för Olander Johannesson (1869- 1961). Han hade kafé i källarvåningen och bryggde själv »lemonad«. Bryggeritillståndet överläts senare till Tvärskogs Bryggeri.
Hanna Nilsson (1885-1971) från Albobygget hade blomsteraffär.
Karl Palmér (1883-1951) hade skomakeri och senare flyttade toffelmakare Janne Johnsson (1882-1974) dit från andra sidan gatan.
En trappa upp till vänster fanns 1904-1934 urmakare Karl Alfred Barthon (1879-1960). Han flyttade till Sanatorievägen och lokalen övertogs av damfriseringen Charme, Marta Andersson (1908-1992). Salongen överläts till Inger Sjöberg och Ingalill Nilsson.
Till höger fanns 1906-1914 Anna Olsson och Matilda Åkesson som sålde garn och tyger. De flyttade till nummer 21.
Ny innehavare blev Ester Jansson med sin sybehörsaffär. 1927 startade Bror Selander Olofsson (1898-1967) sin försäljning av arbetskläder. Han överlät 1935 affären till sin systerdotter Saga Olsson (1914-73).
Sista innehavare var Inga Jönsson (1924-2016) som kom från Blåkulla på Malmövägen med sin handarbetsaffär i mitten av 1960-talet. Hon flyttade till nummer 11.

Nummer 31

Bokhandelshuset observera vänstertrafik. Första lagfart 1917 för slaktaren Anders Nilsson (1889- 1948) som öppnade charkuteri i östra delen.
Affären övertogs under en kort period av Helmer Hofflander (1903-1985). Han hade äggpackeri i källaren.
Flyttade till Tyrsgatan. 1928 kom Andelsslakteriet (KBS). Denna affär flyttade 1945 till Lantmannagatan.
Lokalerna fick ändras till färgaffär, Knut Tengroth (1896-1959).
Sen kom Erik Ljungdahl (1911-96) med sitt glasmästeri och därefter tog Röda Korsets ungdomar över utrymmet.
Västra delen blev biografsalong med namnet Metropol.
Premiärfilmen den 3 november 1918 var svensk och hade namnet Revelj.
Biografen flyttade 1930 till Lantmannagatan och lokalerna delades mellan Missionssalen i inre delen och Tyringe Bokhandel ut mot Järnvägsgatan. Svea Montén (1905-69) ägde bokhandeln. Hon gifte sig sen med landsfiskal Holm.
1958 övertog makarna Ringshagen affären. Karl-Gustaf (1918-92) hade varit anställd ett par år. Hans hustrus namn var Birgit (1921-2013). De drev rörelsen till 1988.
Missionsförsamlingen som var ägare till fastigheten tog över hela utrymmet och ändrade namnet till Missionskyrkan.
På andra våningen fanns matservering. Innehavare var på 1940-talet Alma Andersson, senare Siri Svensson och Asta Friberg (1911-1972).Inga (1917 – 2010) och Otto Olsson och (1909 -1987).
Rörelsen döptes till Ekdalas Matsalar av Maj-Britt (1923-2005) och Arne Wihlborg (1923-2016).

Nummer 33

Byggt 1934 av Erik Bergby (1903-1989) som hade bosättningsaffär i vinkelbyggnaden mot Malmövägen. Sålde även cyklar. Han blev sen fastighetsmäklare.
1947 kom Sven Rosengren (1927-2003) och satte upp sin fotoateljé. Han gifte sig med Ulla (1927-2010). Firman flyttade 1964 till nummer 19. En tid hade Knut »Bian« Persson ramaffär.
Sen blev det frisersalong med Inga Bruno (1935-2009). Därefter Salong Nette, Anette Eriksson.
Med ingång på hörnan etablerade sig 1934 frisör Hugo Olsson (1907-81). Hans hustru Elly (1908-83) var medhjälpare i firman.
Ny frisör blev 1974 Johnny Andersson. 1986 Saxat, Ylva Lind. Flyttade till Hantverksgatan.
På 2:a våningen fanns läkarmottagning med provinsialläkare Ottar Andréen (1895-1949).
Börje Löwegren (1932-2005) hade revisionsbyrå.
Else Brötzner hade Hälsoklinik mellan 1985 – 2008.
Resia sålde hygienartiklar och leksaker. Anställda var Ulla Rosvall (Rosengren), Anna-Stina Dahlén (Hertzman), Ingrid Nilsson, Inga-Lill Nilsson. och Kerstin Bondesson (Jönsson).

Herrekipering Svensson & Andreasson startade 1934, Sture Svensson (1904-97) och Allan Andreasson (1909-88). Napoleon innehavare Ingrid Hultman senare gift med Jan Nordenrud. 1976 – 1988 Fashion, Sigurn Leionhielm med dotter Anna
Sen hade Norra Skåne sin lokalredaktion här, 1963- 1996.
1995-2010 Konstruktionsfirman Horst Brötzner flyttade företaget till Diamantslingan. Karisma.
Hatt- och Modeaffär, Ebba Svensson (1907-98) gift Bergby .
Därefter Barnbeklädnadsaffär under åren 1946-1993. Elsa Svensson (1918-2011). Till att börja med hade hon kompanjonen Siri Svensson Därefter kom Lena Klang Martinsson. Senare Alf Lundström. Carina Olsson, Daphne Skönhetsprodukter och ansiktsbehandling. 2004-2007 Paletten presentaffär, drevs av Yvonne Karlsson. Ullas Fotvård, Ulla Johansson, fastigheten ägs av Christer Brandt, Svenstorpsrör. Tyringe Tygcenter, Ulla Hansson och dottern Yvonne början på 80-talet.

Tillbaka till Näringsidkare efter gatunamn >>>
Tillbaka till Anslagstavlan >>>

Author: admin