Järnvägsgatan nummer 2– 12 norra sidan

Nummer 2

Fotograf Ida Linné (1887-1948) hade sin ateljé här från 1929. Hon var gift med Erik (1884-1933), men han bodde i Perstorp. 
Efter Ida bodde Marta (1900-1975) och Gunnar Isendahl (1902-1983) här. De hade inte lång väg till sin arbetsplats, som var Pressbyrån vid stationens östra del.
Huset revs och tomten är numera parkeringsplats. På fotot ser vi till vänster Dindi Linné och Thyra Axelsson.

Tyringe Taxi på 60-talet det vita huset är numera rivet och parkeringsplats. Veta mera!

Tyringe järnvägsstation. Klicka på länken får du Veta Mera! >>>

Gunnar Isendahl expedierar en kund.

Märta Isendahl serverar lite förfriskningar.

Efter Märta Isendahls död, 1974, tog Ekbergs över kiosken. Döptes till Ekbergs kiosk, Bertil och Gulli Ekberg sålde den till Gert och Kerstin Jönsson, som byggde ny kiosk cirka 1992 och kallades den Bankiosken.

Nya Taxi, Veta Mera >>>. Till vänster håller Bankiosken på att byggas.

Här byggs nya Bankiosken, 1992. 1995 köpte Lilian och Agne Dahlman kiosken och döpte om den till Torgkiosken. 1997 övertogs den av Laila och Peter Dahlman.

Dagens torgkiosk är även postkontor.

Nummer 4

Axel Olandersson (1904-78) hade urmakeri och optik med ingång från Järnvägsgatan.

Nummer 6


På fotot ser vi från vänster Elin Lindahl, Öraholma, Sven Nilsson, Öraholma, Okänd, ? Nilsson, Öraholma, Arvid Lindahl, Öraholma, Viking Nilsson, Tyringe, Anders Nilsson. Tyringe,
Tomten köptes 1898 av Tyringe handelsförening och blev Tyringes första torg.Utmed järnvägen fanns byggnader som innehöll stall för häståkande kunder till handelsboden på andra sida gatan.
Här fanns också Anton Perssons möbelaffär som senare flyttade till Hantverksgatan.
Mot slutet av 1920-talet kom Gösta Lilienbergs (1905- 1982)
cykelaffär och Janne Johnssons toffelmakeri. Cykelaffären övertog Olof Nilsson. Han flyttade över gatan till nummer 27.
Byggnaderna revs efter hand och Axel Rosendahl (1904 – 1964) startade sin bensinstation BP. Han hade även körskola. Rörelsen utvidgades med bilverkstad och tvätthall och övertogs under 1960-talet av Helge Sonesson (1936-2017) och därefter av hans son Patrik, som även driver Fuel Fire Skateshop i samma lokal.

Nummer 8

Byggt 1879 av Anders Persson (1848-1939). Fastigheten bytte ägare ett par gånger innan Hilda Nilsson (1864- 1936) tecknade köp 1892. Hon hade mangelbod, se Berta Bergmans barndomsminnen!
1921 kom Emma och Oskar Persson och startade Perssons Café. Veta Mera!

Nummer 10


Villa Alunda var ett grönmålat trähus som låg ganska nära järnvägen. Där startade bröderna Nilsson sin charkuteriaffär 1907. Villan förstördes av en eldsvåda i början av 1920-talet och en större byggnad i tegel byggdes närmare Järnvägsgatan.

Bröderna Karl (1876-1932) och Nils (1880-1950) drev rörelsen till 1944 då Karls son Göte (1916-97) övertog tillsammans med Sven Erik Svensson.
Västra delen innehöll speceriaffär. 1923 nämns Edvard Paulsson (1891-1989) och två år senare B. Willgren.
1926 äger John Millbourn (1901-1990) affären och 1927 han flyttade till Mjälby. Sedan A. Andersson. Från 1937 har vi Helge Ericsson som 1946 överlät till Ebba (1923-2012) och Bruno Larsson (1922-2015).
De flyttade till Hässleholmsvägen 1956 och lämnade över till Ingrid och Hans Thomasson (1927-2013). Affären lades ner 1967 och lokalerna övertogs av Nordéns elfirma som sen flyttade till Municipalgatan.

Interiör från Thomassons livsmedels affär. Från vänster Hans Thomasson, Ingrid Thomassson, okänd, okänd, Leif Bengtsson.

Nummer 12

Första lagfart 1909 för smeden Nils Fredrik Sjöberg (1863-1945). Hustrun Selma (1869-1961) födde tio söner och en dotter. Sonen Arvid (1892-1975) övertog smedjan, men flyttade senare till Hässleholm. Hans yngre broder Fredrik (1907-94) blev slaktare hos grannen Bröderna Nilsson.

1939 kom Lennart Holmberg (1919-1984) och startade en bilverkstad. Bensinmacken sköttes av fadern Martin (1893-1965). Efter tio år flyttade Lennart till Finjavägen 4 och sålde verkstaden till Evald Johansson (1910-1986). Inför Malmövägens sträckning under järnvägen 1965 fick såväl verkstad som boningshus rivas.

Då är norra sidan av Järnvägsgatan inventerad. Har du något att tillägga är du välkommen på info@tyringemuseum.se eller komma till museet när vi har öppet måndag och torsdag 9 – 12-

Tillbaka till Näringsidkare efter gatunamn >>>
Tillbaka till Anslagstavlan >>>

Author: admin