SVA i vardagen

Här kommer en bildodyssé på SVA i vardagen. De allra flesta foto är fotograferade av Einar B Johansson.
Om du klickar på den första bilden och sedan klickar på pilen i högra hörnet. Kan du luta dig tillbaka i soffan och minnas.

Ett personalfoto troligen från 1946.
Lunchrast alla, nästan, hade cykel.
Hilding Frykholm välkänd på sin fritid som en av de ideella krafterna i TSOSs.
Lunchrast i Möllestugan.
Möllestugan.
Dags att stämpla ut för dagen. Från höger Bernt Nordkvist, Waldemar Nilsson och Gösta Andersson. Vem är mannen i den vita skjortan.
Främst Hasse »Lukas« Olsson, Helmer Birkernose, Lennart Möller och sist i raden Viktor Stenbring stämplar ut för dagen .
Fribergs Åkeri hämtar gods till vänster Erik Ek och på bryggan Sture Friberg.
Kristina Svensson sorterar expedierade order.
Beställningar expedieras av Ingemar Elander.
Tage Tyrberg noterar beställningar
Fräs- och svarvavdelning.
Expedieringsbord på lagret. Einar Nilsson med nacken mot kameran och Erik Ek. 
Gösta Nilsson kontrollerar verktyg. Gösta var även en av eldsjälarna i TSOS.
Kontroll av SVA-produkter, närmast Arne Nilsson och lite längre in Kjell Håkansson.
Harry Pålssson, profilslipare.
Joel Wahlqvist vid gravyrmaskinen. Finns att se på Tyringe Museum.
Axel Krutzén i arbete vid rundslipmaskinen.
Arbete vid slipmaskin för att slipa fräsar. Vem?
Ivar Hjort kontrollerar slipskiva.
Malte Forsberg vid rundslipmaskinen.
Slipare och verkmästare, längst till vänster Sture Isendahl, Henning Nicklasson, Knut Ljunggen håller i handen en fräs.
Vilhelm Håkansson slipar fräsar.
Arthur Nilsson vid en slipmaskin.
Sture Martinsson vid en rundslip.
Sigurd Jensen slipar skärhjul.
Erik Hultner vid en rundslip.
Sture Persson kontrollerar gängslipningen.
Arne Lindqvist vid en planslipmaskin.
Hans Celander finputsar med en snäckfräs.
Erik »Långe-Karlsson« Karlsson, hålslipare.
Gun-Ida Gudmundsson slipar skärhjul för invändiga kuggar.
Skärhjulsavdelningen, Lars »Gullornas Lasse« Lindberg.
Härdavdelningen, från vänster Edvin Holm, Arild Bondesson, Holger Rosenqvist och
Albert Sandén.
Allan Nilsson vid härdugnen.
Smeden Harry Karlsson och härdmästaren Arild Bondesson
närmast kameran.
Algot Thorstensson vid hårdhetsmätare som du kan se på Tyringe Museum.
Sandblästring närmast kameran Gunnar Nilsson och längre in
Axel Strömberg.
Bänkarbete av Karl Nilsson.
Sten Pålsson gör en stanskniv gamla »Stansen«, övertogs av SVA i mitten på 60-talet.
Johan Almqvist i arbete.
Johan Rundbeck på snickeriavdelningen vid bandsågen.
Nils Johansson på snickeriavdelningen vid fräsen för tillverkningen av etuier.
Gotthard Nilsson tillverkar lådor.
Oskar Olsson i svetsarbete med att foga ihop snabbstål och kolstål för tillverkning av fräsar.
I kapkällaren hittar vi Frans Grabovski kallades »Johansson«, SVAs egen hustomte..
Finmekaniker Oscar Thiborg i slipade avbackningsstål.
Nils Ljunggren svarvar.
Erik Jönsson vid svarven.
Svarvaren Erik »Skytten« Karlsson,
Ragnvald Nilsson i arbete vid en avbackningssvarv tills han var över 80 år..
Otto Olsson vid svarven.
Gösta Andersson  närmast kameran och Carl Sundström i svarvavdelningen
Hilding Frykholm  vid svarven, elsjäl i TSOS.
Borrmaskiner. Vem?
Verkstadsarbetare vid en fräs. Vem?
Verkstadsarbetare vid borrmaskin. Vem?
Arvid Andersson tittar i kameran. Vem är det med ryggen mot fotografen?
Sjunne Tyrberg vid en slipmaskin0+
Verkstadsförrådet Helmer Birkemose till vänster och Oscar Thiborg.
Ove Kristensson
Rudolf Ahlstedt vid maskinen.
Alvar Lövgren  fyller på kyltvätska i en fräsmaskin..
Helmer Rundh, verktygsslipare.
Olle Bjergert slipar avbackningsstål.
Nils »Skepparen« Svensson stämplar gängtappar.
Gunnar Ahlqvist i arbete med att ställa in en fräsmaskin..
Bernt Nordkvist vid en fräsmaskin.
Erik Lindblom vid en borrmaskin..
Fräsare Henry Nilsson.
Verkmästare Per Oddstig planerar dagens arbete på fräsavdelningen.
Verkstadschef Nils Olof Alméren vid sitt skrivbord.
Arne Risberg vid ritbordet.
Ritkontoret de två närmast fönstret är Gunnar Jönsson som sitter bakom Tore Larsson. 
Vilka är de andra?
Gunnar Jönsson på ritkontoret, notera piprökning inomhus.
Svarvare Carl Sundström och  Knut Palmqvist på ritkontoret i samtal.
Avlöningsdags Märta Nilsson till vänster och Elsa Persson.
Gertrud Elander i telefonväxeln.
Siv Jensen på kontoret.
Korrespondent Björn Elander.
Kontorist Ulla Nordén.
Lagerbokhållare Tage Tyrberg.
Lagerbiträde Jan Hansson.
Marianne Fridolfsson på lagerkontoret.

Tillbaka till SVA >>>

Author: admin