Industrigatan

Nummer 7

Tillhörde bränneriet. Var mejeri 1938-62. Föreståndare Evert Nilsson.
Sen privatbostad.
Tyringe Mejeri >>>

Nummer 20

1934 Damfriseringen Viola. Fröken Astrid Nilsson, Lydia Nilsson (1906-89, maken Håkan var plåtslagare.

Nummer 18

Café Viola har haft många innehavare. Först har vi åkaren Fredrik Hertzman och hans hustru Ellen. De hade även äggaffär (1920). Fredrik anlitades av grannen Kooperativa för transport av kol och koks.

1934 Selma Pettersson och därefter systrarna Brita (1917-2001) och Greta Andersson (1909-93) som efterträddes 1937 av tredje systern Inga (1914-75).

1943 överlät Inga till konditor Börje Rasmusson (1919- 79) och hans hustru Edit (1918-2006). Efter några år övertog Siri (1913-99) och Gunnar Johansson (1915-2005).

Sen kom Inga Nilsson (1917- 2004). Det var då även matservering.

Sista innehavare var 1958-73 Brita (1911-99) och Henry Carlsson (1899-1978).

Nummer 16-14

Lagfart 1915 för Tyringe kooperativa handelsförening utan personligt ansvar. Verksamheten flyttade 1929 till Hantverksgatan och lokalerna hyrdes ut till tapetserare Carl Julius Nilsson (1885-1962). Byggnaden revs så småningom och tomterna fick som ägare Konsumtionsföreningen Kristianstad med omnejd och 1966 var taxeringsvärdet 6000 kronor. Senare byggdes två villor här.

Nummer 12

Skomakare Hugo Palmgren (1891-1958) lärde sig yrket av sin moster Nillas man Anders Palmgren (1860-1918) och övertog hans skomakeri och skoaffär. Nilla och Anders fick lagfart 1887. Det var väl Nilla (1856-1929) som drev café och matservering i det stora huset.
Byggnaden förstördes i en eldsvåda i slutet av 1920- talet och Hugo tog anställning vid Knislinge Skofabrik under åren 1927-29. Sen kom han tillbaka till Tyringe och hade egen skomakerirörelse vid Järnvägsgatan under några år innan han började arbeta på SCA. Hugos hustru Helga (1892-1993) överlevde sin man med 35 år.

Nummer 10

Finkan.

Nummer 8

Swepart, se Industrier i Tyringe

Nummer 6

Bergmans, se Industrier i Tyringe, numera framför allt Tyringe Museum.

2006 Lawicel AB, Lars Wictorsson. Mogges Bageri. Kennets Bergs bollkanon.
2006 Levins Elektriska AB, flyttade 2021. Lions.

Bröderna Johanssons snickerifabrik Ur: »Vi som bygga Sverige«, 1945.
Firman startades  år 1943 av bröderna Anton och Lennart Johansson, vilka dessförinnan under en längre tid praktiserat i yrket. Anton sedan 1930 och Lennart sedan 1939,Firman tillverkar (tillverkade) alla slags byggnadssnickerier såsom trappor, dörrar, fönster, list, foder, köks- och butiksinredningar. Företaget tillverkar även träemballage och sysselsätter för närvarande 2 man.Lennart Johansson (1925-45) efterträddes av tredje brodern Nils (1912-90). De var söner till »Stalla-Alfred« (1885-1958).

Tyringe Snickerifabrik, Geron Nilsson (1915- 2003).

Nummer 4

Bilservice.

Nummer 2

Här fanns på 1920-talet Eskilssons sågverk, se Timmergatan.

1939 Nybyggt Municipalhus och Brandstation. Kostnad 45 000 kronor. 1952 ombyggt med plats för kommunalkontor, sessionssal, poliskontor med celler och bibliotek.
Horst Brötzner startade Talsveb tillsammans med Alve Talik och Bengt Svensson 1977 ovanpå brandstationen, 1980 flyttade företaget till Nordanväg 14. 1986 flyttade firman till Chuckan. 1995 sålde Horst sin andel i Talsveb, och startade Brötzners konsultbyrå på Järnvägsgatan nummer 33. 2010 flyttade han till Diamantslingan. Bengt Svensson startade metallindustri på Hörjavägen. Alve Talik drev Talsveb vidare.
1978 Tyringekonsult AB. Greger Risberg.

Nummer 1

Banvaktstuga, se Järnvägsgatan norra delen >>>

Nummer 3

Gamla brandstationen. 1905 organiserades brandförsvaret.

Tillbaka till Näringsidkare efter gatunamn >>>
Tillbaka till Anslagstavlan >>>

Author: admin