Postens personal och lokaler

Vill du studera en bild närmare klickar du på den så blir den ensam på skärmen: När du vill tillbaka klickar på krysset uppe i högra hörnet. 

Du som är ovan vid digitala utställningar har en pil att hitta när du scrollar, bläddrar, nedåt för att se, alla bilderna har datorn eller telefonen en liten pil nere i högra hörnet, klicka på på den så kommer du till början.
Hör gärna av dig vad du tycker om denna postutställning den digitala vägen
info@tyringemuseum.se 
Eller om du har någon berättelse. Har en skön tur.

Postutdelning på Gästagivaregatan fram till 1875 då Tyringe järnvägsstation övertog  utdelningen.  TYB 03582

Första posthuset i Tyringe tecknat av Gunnar Sanborn.

Postutdelning på Tyringe järnvägsstation mellan åren 1875 och 1913.
Nils Jakobsson (1842 – 1924) stationsbefälhavare 1875.
C.P. Nilsson (1839 – ) stationsbefälhavare 1875 – 1876.
August Mauritz Cavallius (1850 – ) stationsmäsatre 1876 – 1891.
Olof Strandquist (1863 – 1941) stationsmästare 1892 – 1906.
Ludvig Wallentin Linneros (1870 – 1958) stationsmästare 1906 – 1913.
Hildur Stickler (1866 – 1919) föreståndare 1913 – 1919, 
hon bodde i Rosendahlshuset.

Rosendahls hus, var postkontor 1917 – 1929. Männen framför huset är okända. Men pojken med cykeln är Carl Florén blivande målarmästare (1905-2001). Snart flyttade Posten till Rosendals fastighet på andra sidan Järnvägsgatan, nuvarande  nummer 11. Posten flyttades 1929 till det av frisör Isidor Nilsson nybyggda huset i hörnet Sanatorievägen – Järnvägsgatan. 
Gustav Adolf Everz (1872 – 1950) föreståndare 1919 – 1926.
Gustav Landin (1878 – 1933) föreståndare 1926 – 1929.

Isidors hus på Järnvägsgatan 9 var postkontor 1929-1959.
Althea Johansson (1878 -1962) föreståndare 1929 – 1938.
Johan Albin Möller (1878 – 1940) föreståndare 1938 – 1940.
Hanna Törngren (1886 – 1974) föreståndare 1941 – 1944.
Karl Alfred Frank ( 1896 -1964) föreståndare 1944 – 1960, flyttade med till Torgatan 6.

Postkontoret på Torggatan 6, Elise Frank sitter vid skrivbordet. Vid Torggatan och på Järnvägsgatan, tjänstgjorde Carl Alfred Frank (1896-1964) föreståndare 1944-1960. Bo Wallström (1918-1993) föreståndare 1960-1983. Evert Nilsson från 1983. Invigningstalet vid invigningen av postdirektör Blyth i Veta Mera >>>.

Postkontor Järnvägsgatan 25, 1973 – 2002. Invigdes som postexpedition den 5 juli 1973 av postdirektör Wilhelm Blyth. Svensk Kassaservice var kvar till 30 november 2005.

Inbjudan till förstdagsstämpel vid invigningen på Järnvägsgatan 25.
Post i butik, Lokalföreningen 2002 – 2004 och från 2004 Torgkiosken.
Jan Erik Nordenrud  1945 – 1960-2005, till vänster, i mitten Alvar Nilsson 
(1932 – ), 1946-1997 och till höger Vilhelm »Ville« Wesslund, (1930 – ), brevbärare 1944-1951
Ragnar Åkesson (1898 – 1974), arbetade i ungdomen hos sin svåger timmerhandlare Arnoff Andersson.Därefter vaktmästare vid Bommeryds sjukhem några år. Sedan blev det Kungliga Postverket fram till pensioneringen. TYB 04792 på fotot här ovan avtackas Ragnar.
Vill du veta mera om postkupéfrimärke klicka här.

Tillbaka till Anslagstavla >>> eller Bildgalleri >>>

Author: admin