Skandinaviska Verktygsfabriken

Vid ett sammanträde den 23 september 1896 bildades Skandnaviska Verktygsfabriken AB. Till styrelse valdes August Bergman, Fredrik Rönner från Hälsingborg och skeppsredare Bengt Magnus Andersson från Jonstorp. Bergman blev chef och verkställande direktör, och till verkmästare och teknisk ledare utsågs Nils Andersson. Efter 1897 hade också Carl E. Björk kommit till som Nils Anderssons medhjälpare

Fabrikslokalerna hade börjat byggas redan på sommaren och verkstadslokalerna stod färdigs på 1896. Första verkstaden 30 meter lång och tio meter bred. Då började omvandlingen av Tyringe från jordbruks- till industrisamhälle. Redan 1916, under tsartiden exporterade SVA till Ryssland

Från boken Tyringe, Magnus Hermansson,  Carl-Johan Rapp.

En vardagsvandring på SVA, årskiftet 1959-60 >>>

Author: admin