Ester Boman

Ester Boman (1879-1947) grundade 1909 Tyringe Helpension, (Björkliden) en internatskola för flickor. Där lades stor vikt vid friluftsliv, estetiska läroprocesser och individualiserad undervisning. Hon och hennes skola fick stor betydelse för den svenska skolpolitiken på 1920- och 30-talen. Man kom att tala om »Tyringepedagogiken«.

Med sig i företaget hade hon Ester Östrand (1875-1970), en småskolelärarinna hon arbetat med på Almquistska skolan. Startkapital fick de låna från Östrands mor som bodde i Helsingborg och förmodligen kunde tipsa om att villan i Tyringe var till uthyrning, ägarinna var Elisabet Olsson.

I skolans broschyr syns två huvudlinjer: dels beskrivs en modern reformpedagogik, dels betonas att den sunda miljön gör att man kan ta hand om flickor med klen hälsa. Att ha ett internat för flickor ansågs vara säkrare på en liten ort än i städerna.

1912 hade eleverna blivit så många att skolan måste flytta. Då hade internatskolan 16 elever, de två ägarinnorna samt några lärare boende i huset. Dessutom ansågs närheten till Skandinaviska Verktygsfabriken störande: Tyringe hade blivit en industriort!

Efter två läsår i Alingsås flyttade skolan 1914 till Hindås, där den förblev till nedläggningen 1936. Namnet Tyringe Helpension följde med under alla år och i Hindås fanns länge »Tyringehemmet« kvar som ett kommunalt korttidsboende.

Tillbaka till Anslagstavla >>> Tillbaka till Personligheter >>>

Author: admin