Finjavägen

Nummer 1

Den som ägde Arken ägde även Kvarnen. 1892 kom mejerist Jöns Wallén (1857-1937) som arrendator. Han köpte 1896 hela fastigheten. Arken hyrdes ut till bagare och kaféidkare.

1904 Elma (1877-1972) och Alarik Semelius (1871-1949).
1906 Knut Axel Holmer (1876-1961)
1915 Elin (1861-1918) och August Paulström (1852-1918)
1916 Emma och Oskar Persson, se Perssons Café.
1921 Alma (1885-1936) och Axel Sandberg (1883-1952). De flyttade till Järnvägsgatan 27.
1926 G. E. Naess.

Omkring 1930 köptes Arken av Yvonne (1902-87) och Olof Lindblom (1901-75).
De hyrde ut till Toralf Nilssons skomakeri och Anton Gudmundssons (1884-1971) budservice samt såväl Helga Björks (1915-81) som Inga-Lisa Holmbergs damfriseringar. Helga kom från Kristianstad och bodde i ett hyresrum i Arken. Helga gifte sig Holmberg, hon och Inga-Lisa flyttade tvärs över gatan till nummer 4.

Dessutom fanns Bernt Svenssons cykelverkstad. Den senare övertogs av Börje Turesson (1927-2018) som tillsammans med Åke Bengtsson (1917-84) köpte fastigheten 1951.

Åke hade sin firma Spaljékonst och senare Stållinjestans på andra våningen.
Tapetserare Stig Blomqvist (1919-2007) hade även utrymme på andra våningen. Verksamhet på 50-talet och flyttade sedan till Malmövägen 1.

Cykelverkstaden övertogs 1990 av Bertil Nordgren som efter några år lämnade över till Kenneth Pettersson. Han flyttade till Nordanväg.
2001 revs Arken efter att ha funnits i närmare 200 år.

Börje Thuresson med en ung Henrik Glans som får sin första cykel.

Nummer 3

Kvarnen ägdes av Wallén, se ovan i Arken. Han sålde 1919 till August Persson (1882-1952). Hustrun hette Augusta (1889-1953). Dottern Kerstin berättar att kvarnbyggnaden revs år 1928 för att ge plats åt en ny kvarn.

»Enligt ritningar byggdes en större och modernare kvarn. Byggmästare var Frenne Hilbe (1894-1973) och snickare Arvid Persson (1884-1975). De var bröder till Augusta. 
Maskiner som valskvarn, sikt, triör, kross, spetsmaskin m.m. installerades. Säden rensades från damm och genomgick olika reningsprocesser för att malas till fodersäd och/eller hushållsmjöl. 
I källaren fanns en turbin och kvarnen drevs med vattenkraft. Vid torka kopplades eldriften in.Kvarnen såldes år 1946 och efter ett år var Lantmännen ägare«, berättar Kerstin Sanborn. 

Nummer 2

Stenbockens minne nummer 1. Smedfamiljen Sjöbergs bodstadshus från 1909. Hyresgäster har varit Inez (1892-1964) och Otto Ringqvist (1878-1961), han var träsnidare på Tyringe Möbelfabrik.
Målaren Emil Florén (1881-1959) och hans hustru Mariana (1885-1978). En man vid namn Wasielewski sålde prydnadssaker.

Byggnaden revs inför arbetet med tunneln under järnvägen.

Nummer 4

Huset lär vara byggt omkring 1915 av byggmästare Gottfrid Nilsson (1883-1972). Här har funnits Fiskhall, Boråsmagasinet, Tengroths färgaffär, tandläkarna Gudrun Nygren och en Almqvist samt Stig Åberg och Karin Bergman, som båda flyttade till Torggatan.
Dessutom frisersalonger Helga Björk, Inga-Lisa Holmberg och France Karlsson.
Café City startades i början av 1930-talet av Yvonne och Olof Lindblom, se Arken.

1945 övertogs caféet av Gulli Holmqvist (1912-2013), senare gift Karlsson. Yngre systern Sonja var medarbetare.

1952 köpte Hanna (1916-2013) och Nils Bengtsson (1915-1986) firman och flyttade 1961 till Stenbocksgatan.

1961 Iwe-baren, Inga-Lisa Holmberg (1916-2013).
1990-93 Tyringe Optik AB, Erik Viklund (1948-2002). Fastigheten eldhärjades och efter branden, 1993, flyttade firman till Järnvägsgatan 11.

Holmbergs Bilverkstad kom 1949 från Järnvägsgatan 12. Sonen Torgny övertog verksamheten. Se Personligheter. Mellan bilverkstaden och möbelfabriken fanns ett häststall för kvarnens kunder.
Inne på gården 1938-52 Lundbergs Alfa-Tryck. Flyttade till Stjärngatan 1.
1937 Tyringe Vulkaniseringsverkstad. Nils Björnsson (1909-96).
1946 Bröderna Björnsson, Aron Vilhelm (1915-2001) och John Linné (1922-2016)
1948 övertogs verkstaden av Nils Ström (1917 – 2007). En eldsvåda 1961 förstörde ludorna inne på gården.

Nummer 6

Tyringe Möbelfabrik.

Nummer 14

Halleborg finns markerat på karta från 1867. 1883 bokbindare Sven Nilsson, även föreståndare på Tyringe Bibliotek (1847-1913). Skräddaren Gustaf Adolf Ljungqvist (1882-1977). Flyttade till Järnvägsgatan 27.
Municipalhus 1929-39. Byggdes om till bostäder.
Kollinge Sjukhem – Björklunda – Humana, se Vårdhem, pensionat och hotell.

Nummer 18

Folke Berg (1918-2003) Motor- och reparationsverkstad.

Nummer 11

Kollinge Mjölkaffär. Tidigare Nya Hembageriet, Stina Elowsson (1909-86) och Elin Kristensson(1908-77).

Nummer 12

Bäckman och Nilsson.

Nummer 21

Plats- och hyresförmedling, Ebba (1908-95) och Algot Nilsson (1901-88)

Nummer 25

Tyringe Träförädlings AB, Erik Rantzow (1899-1972) och brodern Gustav (1904-92)

Nummer 30

Villa Vårgårda. Damfrisörskan Inga Ahlstedt (1916-39)

Nummer 34

Vilhelm Wilson (1882-1959) Vagnmakare. Sonen Viktor (1910-81) hade snickeri.

Nummer 35

1945 Carl Sjölin (1898-1978). Affären drevs ett par år i slutet av 1950-talet av Fritiof Bringmo (1913-2001). Sedan kom Greta (1911-2010) och Gustaf Åkesson (1903-81). De lade ner verksamheten 1969.

1970-talet. TEO-Service Tore Olsson (1921-92). 1979 »Snuffs« Barnkläder, Barbro Berglund flyttade 1984 till Lantmannagatan 10. Maken Bo hade firma Dahema Plast, se Tvärskogsvägen 53.

Nummer 56

Tvärskogs Bryggeri. Byggdes 1915 som stall. 1921 startade Per Åkesson (1870-1930) bryggeri med svagdricka. Ett par år senare övertog Gustav Rundberg.
1929 blev Jöns Persson (1880-1966) ägare och från 1932 bryggdes även läsk. Ett tiotal anställda, fyra bilar.
1968 köptes bryggeriet av Skruv som sen bytte namn till Banco. Byggnaden användes som nederlag till 1977.
Sen köpte Stig Gustafsson (1932-2021) bryggeribyggnad och villa. 2004 sålde han till Sture Persson som har en fabrik intill med tillverkning av lock och kapsyler i plast.
Bryggeribyggnaden revs 2004.

Nummer 72

1964 startade Tyringe Svetsningsverkstad, John Johnsson (1938 – 2006), firman flyttade 1974 till Nordanväg. Allan Nilssons (1923-86) verktygsfirma övertog lokalerna. Har tidigare funnits smedja.

Tillbaka till Näringsidkare efter gatunamn >>>
Tillbaka till Anslagstavlan >>>

Author: admin