Hantverksgatan


Nummer 1

Hotell Ella (Hotell Gillet). Se vårdhem, pensionat och hotell

Nummer 7

Baksidan av Gos Kemikalieaffär. På balkongen syns Hanna Persson, i fönstret syns Helga Goos, Gunnar Haraldsson.

Tidigt 1930-tal. Goos Kemikalieaffär, Helga (1898-1979) och Erik Goos (1900-91). De flyttade 1947 till Järnvägsgatan 9.

Egons Möbler, Egon Jönsson (1916-2003). Överlät firman i slutet av 1980-talet till Marie Andersson. Egons bror arbetade som tapetserare i firman.

Nummer 9

Elektriska Installationsbyrån, Tage Stuhre (1885-1950). Hustrun hette Karin (1884-1929). Övertogs av sonen Gösta (1917-2001) och hans hustru Ester (1914-2002). De flyttade från Tyringe i början på 1970-talet. 

Gösta Stuhre unnar sig en rast.

Jeppssons El AB övertog rörelsen och sen kom Marieholms El. 1985 kom Rude Levins El-service AB, som flyttade till Industrigatan 6.

Nummer 11

Eklunds Rör AB, Vilhelm Eklund (1876-1964). Hustruns namn var Kerstin (1876-1955). Sonen Nils (1918-2005) övertog firman 1955. Han var gift med Inga. Byggnaderna med adress Hantverksgatan 7, 9 och 11 revs ?

Nummer 13

Eklunds nya verkstad byggdes på 1960-talet, men efter cirka tjugo år såldes firman till IVAB och verksamheten lades ner. Idag huserar möbelaffären Above i lokalen.
Till vänster syns gaveln på kaffeaffären.
2007 Dan Elmström sålde kaminer Ved On hette hans affär.

Nummer 15

Östra delen. Kaffeaffären, 1930 Karin Nilsson (1896-1945) överlät till Anna-Lisa Kohrtz (1923-2010). Västra delen. Carl Florén (1905-2001) hade en tid färgaffär här.

1960 Skoaffär, Erik Dahlström (1907-97), frun Elsa Dagmar (1910-65), därefter Radio- och TV-affär, Stefan Anderstedt (1949-2009). Byggnaden revs omkring 1980. Numera ICA Nära Matlusten

Personal på Matlusten, troligen vid invigningen. .

Nummer 17

Östra delen. Möbelaffär, Anton Persson (1876-1962). Hustrun hette Gerda (1888-1965). De kom från Järnvägsgatan 6. Kooperativa kom hit 1929 och flyttade 1946 till Torggatan 4

I stället kom Henrik Persson (1890-1975) och hans hustru Rut (1889-1979) med sin livsmedelsaffär. De lade ner verksamheten 1958.

Därefter kom Åke Jönsson (1921-89) hit från Järnvägsgatan 25. Han flyttade 1968 till Lantmannagatan 4.

Västra delen. Första lagfart för denna fastighet beviljades 1916 för sömmerskan Ellen Johansson 1889-1965) och hennes broder som hette Bror (1891-1955). Ellen hyrde ut affärslokalen 1925 till Maria Gisselsson (1875-1968).

Mitten av 40-talet kom Edla Björk (1888-1972). Därefter Anna-Lisa (1915-98) och Malcolm Wristedt (1899-1980). De flyttade 1968 till Lantmannagatan 4 och ny innehavare blev Anna-Boden med Birgit Callmer.

I källaren lär ha funnits Palladium Café och biljard, Jansson. Senare Hertzmans fiskaffär.

Nummer 19

Apoteket

Nummer 16

Läkarmottagning, Wolfgang Vorwerk (1911-2011)

Nummer 18

Soltäppan, huset till vänster med en poatatisodling. Se vårdhem, pensionat och hotell.

1925 Anna Olsson (1875-1944) och Matilda Åkesson (1879-1939). 1935 Hannelia Åkesson (1875-1963).

Byggnaden revs före byggandet av banklokalen. 1951 Skånska Banken och sedan 1990 Handelsbanken. 2020 LESAB.

Tillbaka till Näringsidkare efter gatunamn >>> Tillbaka till Anslagstavlan >>>

Author: admin