Hantverksgatan


Nummer 1

Hotell Ella (Hotell Gillet). Se vårdhem, pensionat och hotell

Nummer 7

Baksidan av Gos Kemikalieaffär. På balkongen syns Hanna Persson, i fönstret syns Helga Goos, Gunnar Haraldsson.

Tidigt 1930-tal. Goos Kemikalieaffär, Helga (1898-1979) och Erik Goos (1900-91). De flyttade 1947 till Järnvägsgatan 9.

Egons Möbler, Egon Jönsson (1916-2003). Egons bror Karl arbetade som tapetserare i firman.

Överlät firman i början på 90-talet till Marie Andersson och maken Nils-Åke.

Nummer 9

Elektriska Installationsbyrån, Tage Stuhre (1885-1950). Hustrun hette Karin (1884-1929). Övertogs av sonen Gösta (1917-2001) och hans hustru Ester (1914-2002). De flyttade från Tyringe i början på 1970-talet. 

Gösta Stuhre unnar sig en rast.

Jeppssons El AB övertog rörelsen och sen kom Marieholms El. 1985 kom Rude Levins El-service AB, som flyttade till Industrigatan 6.

Nummer 11

Eklunds Rör AB, Vilhelm Eklund (1876-1964). Hustruns namn var Kerstin (1876-1955). Sonen Nils (1918-2005) övertog firman 1955. Han var gift med Inga. Byggnaderna med adress Hantverksgatan 7, 9 och 11 revs.

Nummer 13

Eklunds nya verkstad byggdes på 1960-talet, men efter cirka tjugo år såldes firman till IVAB och verksamheten lades ner. Idag huserar möbelaffären Above i lokalen.
Till vänster syns gaveln på kaffeaffären.
Linda Ljungbeck slog upp portarna 1995 till Hårverksta´n Lady & Kalufsen. 2004 flyttade Linda verksamheten till hemmet på Klubbgatan. Flyttade sedan till Torggatan.
2007 Dan Elmström sålde kaminer Ved On hette hans affär.
Above Möbel

Nummer 15

Östra delen. Kaffeaffären, 1930 Karin Nilsson (1896-1945) överlät till Anna-Lisa Kohrtz (1923-2010). Västra delen. Carl Florén (1905-2001) hade en tid färgaffär här.

1960 Skoaffär, Erik Dahlström (1907-97), frun Elsa Dagmar (1910-65), därefter Radio- och TV-affär, Stefan Anderstedt (1949-2009). Byggnaden revs omkring 1980. Numera ICA Nära Matlusten

Personal på Matlusten, troligen vid invigningen.

Nummer 17

Östra delen. Möbelaffär, Anton Persson (1876-1962). Hustrun hette Gerda (1888-1965). De kom från Järnvägsgatan 6. Kooperativa kom hit 1929 och flyttade 1946 till Torggatan 4

I stället kom Henrik Persson (1890-1975) och hans hustru Rut (1889-1979) med sin livsmedelsaffär. De lade ner verksamheten 1958.

Därefter kom Åke Jönsson (1921-89) hit från Järnvägsgatan 25. Han flyttade 1968 till Lantmannagatan 4.

Västra delen. Första lagfart för denna fastighet beviljades 1916 för sömmerskan Ellen Johansson 1889-1965) och hennes broder som hette Bror (1891-1955). Ellen hyrde ut affärslokalen 1925 till Maria Gisselsson (1875-1968).

Mitten av 40-talet kom Edla Björk (1888-1972). Därefter Anna-Lisa (1915-98) och Malcolm Wristedt (1899-1980). De flyttade 1968 till Lantmannagatan 4 och ny innehavare blev Anna-Boden med Birgit Callmer.

I källaren lär ha funnits Palladium Café och biljard, Jansson. Senare Hertzmans fiskaffär.

Nummer 19

Apoteket

Nummer 16

Läkarmottagning, Wolfgang Vorwerk (1911-2011)

Nummer 18

Soltäppan, huset till vänster med en poatatisodling. Se vårdhem, pensionat och hotell.

1925 Anna Olsson (1875-1944) och Matilda Åkesson (1879-1939). 1935 Hannelia Åkesson (1875-1963).

Byggnaden revs före byggandet av banklokalen. 1951 Skånska Banken och sedan 1990 Handelsbanken. 2020 LESAB.

Tillbaka till Näringsidkare efter gatunamn >>>
Tillbaka till Anslagstavlan >>>

Author: admin