Matterödsgatan

Nummer 4

Murare Alfred Persson (1880-1955) byggde huset.
Skräddarmästare Olgard Lindnert (1909-85).

Nummer 6

Målarmästare Tage Persson (1907 – 2001) flyttade till Malmö 1952.

Nummer 40

Legitimerad läkare Einar Thirén (1909-91) flyttade till Ballingslöv. Hustrun Inga Britta (1914 – 2005) jobbade i läkarmottagningen.

Tillbaka till Näringsidkare efter gatunamn >>>
Tillbaka till Anslagstavlan >>>

Author: admin