Vita Bandet

  • Vedhyggevägen, i backen söder om Kollingedammarna. Fastigheten revs i början av 1970-talet. Under 1930-talet var Kristina Frank från Malmö föreståndare. Under början av 50-talet hette en föreståndare Bengta Persson.
  • Under beredskapsåret 1940 utrymdes vilohemmet till förmån för förläggning av soldater. De åt i närheten av Verktygsfabriken och marscherade genom samhället flera gånger om dagen.
  • Vita bandet, svensk ekumenisk kvinno- och nykterhetsorganisation bildades år 1900, upphörde som riksorganisation under 2007.(Wikipedia). Föreningen i Tyringe bildades 1914.

Åter Anslagstavlan >>> Vårdhem >>>

Author: admin