Ålderdomshem

  • 1907-28 Backagården, på vägen till Finja by. 
  • 1928-48 Villa Nybo, Järnvägsgatan 3. 
  • 1948 Hemgården. Tillbyggnad 1967. Servicelägenheterna på Riddarevägen byggdes 12 styck år 1981. 
  • Föreståndare: Iréne Löfgren (1895-1982). 
    1960 kom Inga-Lisa Johansson (1924) som föreståndare och senare Olga Johansson (1928).

Åter Anslagstavlan >>> Vårdhem >>>

Author: admin