Mors Vila

  • A. Bergmans väg 20, tidigare Granetorp byggdes 1910. Vilohem för husmödrar från Helsingborg sedan 1931 genom prosten Sigurd Westman. Majorskan Inez Tretow (1861-1941) boende i Helsingborg upplät år 1934 sommarvillan jämte tomtmark till »Föreningen Aftonklockan« i Helsingborg.
  • Föreståndare från 1936 syster Selma Olofsson (1889-1953). Inte enbart husmödrar kunde vila ut i den härliga naturen utan även barnen kunde följa med.
  • I början av 1950-talet hade man 20 mödrar och 113 barn som gäster. Fru Hilda Bergman (1887-1972) hustru till Petrus Bergman och näst in till närmsta granne bjöd samtliga gäster på ett riktigt kaffegille varje sommar.

Byggnaden revs år 1969.

Mors Vila invigdes 29 maj 1943 efter en omfattande renovering med hjälp av 10 000 kronor som Inez Tretow donerade vid sin död 1941. Ansvariga för renoveringen var byggmästare Ivar Ottosson, målarmästare Carl Florén, vatten och sanitet Wilhelm Eklund och det elektriska Tage Stuhre. Byggnaden målades då guldgul men kom senare att förses med grå eternitplattor.

Åter Anslagstavlan >>> Vårdhem >>>

Author: admin