Manhem Tyringe Sjukhem

Malmövägen/Paradisgatan startades år 1923 av Annie Enocsson (1894-1961). Ursprungligen var stavningen Mannhem med två n, efter Annies make Manne (Emanuel). Efter skilsmässan från honom 1936 döptes anläggningen om till Manhem, med ett n. Namnet avsåg därmed ett hem för människan, mannen.

Manhem tog enbart emot manliga patienter. Efter Annies död drevs hemmet av dottern Valborg Larsson, utbildad Rödakorssyster och gift med tandläkare Åke Larsson. Såldes år 1992 till läkaren Lennart Nässberger. Dåligt engagemang, nedgångna lokaler och kostsamma upprustningar gjorde dock att verksamheten avvecklades och lokalerna står tomma. 

Åter Anslagstavlan >>> Vårdhem >>>

Author: admin