Kollinge Träförädlings AB

Vattenkraften vid kvarnarna i Kollinge och Tyringemölla utnyttjades på 1890-talet av entreprenörer som såg möjligheten att starta fabriker.
Karl Teodor Lundbom (1844-1921) med familj kom från Lund 1892 och köpte av familjen Deshayes Kollinge 1:2 (med kvarn) och hela Vedhygge samt Tyringe 2:72 (del av nuvarande Krooks donation, grustäkt).
1902 såldes största delen av Vedhygge till Johan Qvant, som senare kallade sig Hyldentong.
Den östliga delen med dammarna och ”Paradiset” behölls av Lästfabriken.

Fotograf: Axel Ohrlander foto AV personalen år 1903, TYB 01310

Längst bak från vänster: Holmén, bandsågare, Oskar Nilsson, dito, Sigfrid Andersson, dito, Persson ”Käcka-Pären”, snickare, Julius Nilsson, eldare, Nils Nilsson ”Fiskus”, svarvare, Johan Nilsson, knoppare.

Andra raden: Lindfors, verkmästare, Oskar Nilsson ”Lotte Nils”, täljare, Sven Svensson ”Nygård”, dito, Oskar Sjörén, slipare, Törnkvist, beslag läster, Forsberg, toffelspikare, J. Holm, diversearbetare, Karl Peter Sandberg, verkmästare.

Främre raden: Charles Lind, ritare, Anna Jacobsen ”Danska Anna”, polerare, Petrolella, dito, Gunilla Couska?, hålare, Anna Svensson ”Nygård”, Carl Hermansson, springpojke och ritare.

Ej med på fotot: Ernst Eklund, lagerföreståndare Ekelin, bokhållare Gyleck? och chefen Sandkvist.

AB Kollinge Lästfabrik med läster i massor


Efter konkurs 1906 blev Karl Luttrup (1875-1943) ägare. Han ingick året därpå kompanjonskap med Per Jönsson (1863-1929). Pers hustru Ingrid (1865-1948) bodde kvar på Kollingegården under många år.

Ingrid Jönsson med hund och tjänstefolk.

Karl Luttrup med familj kom från Kristianstad och byggde 1915 en villa i Tvärskog, Finjavägen 56.   
Foto TYB02538

Familjen Luttrup utanför sitt nybyggda hus på nuvarande Finjavägen 56.

Svenska Leksaksfabriken

1918 övertog Bröderna Boréus företaget och namnet ändrades till Svenska Leksaksfabriken.

Verksamheten avvecklades definitivt i februari 1962 efter drygt tio timmars auktion på maskiner och lösöre enligt Norra Skåne.

Author: admin