Husvandring från K till M vad gäller gatunamn

Vill du studera en bild närmare klickar du på den så blir den ensam på skärmen: När du vill tillbaka klickar på krysset uppe i högra hörnet. 

Du som är ovan vid digitala utställningar har en pil att hitta när du scrollar, bläddrar, nedåt för att se, i alla bilderna har datorn eller telefonen en liten pil nere i högra hörnet, klicka på på den så kommer du till början.
Hör gärna av dig vad du tycker om att gå på utställning den digitala vägen
info@tyringemuseum.se 
Eller om du har någon berättelse om ett speciellt hus. Har en skön tur. Fler hus kommer.

Solveig och Tor Bergman bodde 1950.
Kallades också Lillahem. Kurt Nagel bodde där på 30-talet han var arbetsledare Leksakfabriken – Nöden.
Fröken Gerda Svensson till år 1918, »Tyringe Bröd« startades i början av 1920-talet genom att Petter Eriksson (1876-1963) från  Kånna i södra Småland övertog fröken Svenssons bageri. Nytt bageri byggdes 1938 på Sturegatan (nuvarande Malmövägen) där auktionshallen nu inrymmes.
Byggdes av rentier, 1925, en som »lever på pengar«, Karl Gustav Vilhelm Hahn (1857-1938).
Ägdes på 30-40-talen av en man »Geta-Jönsson« som lät sina getter beta på de intilliggande Göingetorget som då hette »Drottningtorget«.
Nils Johansson bodde i huset 1925.
»Idet« fick sitt namn av ägaren under 40-talet, BjörnElander (1906-1976).
Han var en skämtare, verksam som korrespondent vid SVA och en av de ledande inom Herrklubben Nicodemus. Han ville genom namnet »Idet« visa att här får Björn vila ut.
Skämtlynnet fortsatte, men ny ägare, under några år på 2000-talet – närmsta granne till huset hette Dan – som en hälsning till honom sattes skylten »Hejdan« upp.
I villan bodde under många år familjen Fritz Jacobsson. Jakobsson drev kiosken på Sanatorievägen intill Sanatoriet.
Fritz Jacobsson, 1896-1972 var en välkänd profil bland näringsidkarna i Tyringe från det att han 1934 öppnade sin kiosk på Sanatorievägen, uppe vid Sanatoriet. Då han dog fanns ingen som ville överta kiosken som alltså stod öde fram till rivningen runt 1988 då nuvarande Kyrkvillan byggdes.
1922, Birger Rösselhardt och i det lilla huset bodde Maja och Torsten Brostedt.
Rudolf Ahlstedt, 1930 Joel Nilsson, snickare, 1935 Ernst Svensson.
Blåkulla byggdes av byggmästare Tillqvist, 1905. Baracken, handarbetsboden, byggdes långt senare.
Hemfrid, Malmövägen 12. Byggt 1903. Endast pensionat några år, ägare Thilda och Thea Andersson. I pensionatet inrymdes Tyringes första telegraf och telefonstation. På 1920-talet ägdes Hemfrid av rörinstallatör Eric Johansson (1896-1946). Ida och Albert Nilsson bodde där från 1910 och köpte villan 1930. Namnet ändrades till Björkhäll. Sonen Arne (1912-1987) övertog 1947 och ägde fastigheten till 1989.
1930 – 1950 talen, Nordén.
Huset byggt 1913 av skräddaren Johan Pålsson, se skylten över ingången.
Lärarfamiljen Helga och Wilhelm Hedse bodde senare i fastigheten. .
1940-50 talen Elin Cznotyka
Skräddare Folke Persson, (1911-1985). Nils Anderssons gata och senare Malmövägen 26. Verksam från 1938 och in på 1970-talet. Han var född i Färingtofta.
På 1920-talet bodde Frans Oscar Johansson, startade Konsthantverk, efterträddes av sonen Karl Emil Johansson
Carl Sandberg, 1938 Knut och Klara Sjöberg med dottern Berit.
1935 Johan Jönsson.
Livsmedelsaffär med flera olika ägare fram till år 1977.
En av Thorsson hästar var den legendariska »Flora«. Huset rivet.
Pastor Elis Kumlin bodde där kring 1950.
Mon repos = franska »Platsen för min vila«. Sjörén tjänstgjorde i Belgiska Kongo åren 1908-1931. Vid avskedet erhöll han graden »Captain Honoraire«, Hederskapten. Sjörén var en förgrundsgestalt inom Röda Korset, var en ivrig trädgårdsodlare med en mycket vacker trädgård.
Sonja och Bertil Larsson.
Provinsialläkare Broddfeldt privatbostad. Byggt 1910-talet av Therén.
1950-taöet bodde bagarmästare Oscar Kampf, med barnen FransOscar och Majbritt
Brann antingen 2015 eller 2016.
1935 J A Arvidsson, rivet,
1906 Karl Persson första kände ägare.
1917 Arthur Thomsson och Johan Andersson lagfarna ägare. Grevinan Terezita Rebentlob satte namn på huset.
Huset byggdes 1908 av stationsinspektör Fritiof Lindskog. 1917 köpte Emma Björklund, hennes dotter kända författarinnan Ingeborg Björklund.
Alma och Martin Ellmark 1930- och 40-talen. Huset rivet.

Nu har vi husvandrat från A till Ö.
Och, som vanligt.
Har du som läsare något att tillägga så är du välkommen att höra av dig när museet är öppet på måndagar och torsdagar mellan 9 och 12. Då kan du även passa på att vandra bland museets samlingar.

Eller skicka e-post på info@tyringemuseun.se 

Tillbaka till Anslagstavla >>> eller Bildgalleri >>>

Author: admin