Missionssalen/Missionshuset

Järnvägsgatan 31, finns kvar 2009. Byggdes 1917-18 av Anders Nilsson. Biografen Metropol låg i huset från början till år 1930 då den flyttades till nu rivna lokaler vid tidigare ”bränneriet”. Missionssalen kom att stå klar 1933.

Tillbaka till Anslagstavla >>> Tillbaka till Föreningar >>>

Author: admin