Hantverks och industriförening

Bildades 1923 och hade till uppgift att bevaka företagarnas intressen gentemot myndigheter, stärka konkurrenskraften inom orten samt allmänt bistå varandra. Föreningen hade under 1950 -1970-talen en stor social funktion och var väldigt livaktig med en speciell damsektion.

Under åren 1950 -1966 ägde föreningen hotell Gillet (tidigare Ella) på Hantverksgatan 1. Fastigheten köptes 1966 av Björklunda sjukhem och brann ned 1998.
1958 utförde konstnären Fritz Holmer en stor allegorisk väggmålning, 3 x 9 meter, i matsalen på Gillet. Som förebilder stod flera på orten verksamma medlemmar i föreningen och döttrar till medlemmar. Målningen flyttades till Kurhotellet då föreningen sålde Gillet. I samband med renoveringsarbete på Kurhotellet togs målningen ned och har därefter, trots ivriga efterforskningar inte gått att återfinna.

Hantverks- och Industriföreningen gick år 1991 upp i Företagarna Sverige

 Stuhres Elektriska >>>