Borgalid Vilohem

Byggdes av fabrikör Nils Hansén (1868-1937). Hustrun Maria (1863 – 1938) tillsammans med döttrarna Ester (1894-1963) och Lydia Hansén (1907-72) drev från början av 1920-talet vilohemmet. 

Lydia Hansén till höger och Jane Horney vid bilen.

Sedan början av 1970-talet privatbostad.

Tillbaka till Anslagstavlan – Till Hotell, pensionat och vårdhem >>>

Author: admin