Borgalid Vilohem

I telefonkatalogen 1941 anges vilohem. Byggdes av fabrikör Nils Hansén (1868-1937). Döttrarna Ester (1894-1963) och Lydia Hansén (1907-72) drev vilohemmet.  Sedan början av 1970-talet privatbostad.

Åter Anslagstavlan >>> Vårdhem >>>

Author: admin