Björklunda

Hotell Ella och sedermera Hotell Gillet därefter kom makarna Gulli och Ivar Björklund ändrade verksamheten till vårdhem.

Åter Anslagstavlan >>> Vårdhem >>>

Author: admin