Författare: admin

Posted in Föreningar

Tyringe Pistolklubb

Continue Reading
Posted in Föreningar

Tyringe IF

Tyringe Idrottsförening hemsida >>> Basarvisa ur ett häfte från december 1923

Continue Reading
Posted in Husvandring

Ändrade gatunamn

Villanamnen härrör till största delen från 1900-talets första årtionden. Gatunamnen och även husens nummer kan ha förändrats under tidernas lopp.Ändrade gatunamn. Parentes = del av…

Continue Reading
Posted in Personligheter

Ruth Bergman

Fredagen den 13 juli 1917Vår första kvinnliga flygare. Tycker att »det är oerhört roligt«. Det är nog inte alldeles första gången det talas om »vår…

Continue Reading
Posted in Föreningar

Tyringe SK – 69

Bildades 1969 i Kay Glans källare på Finjavägen. Tyringe SK-69 hemsida >>>

Continue Reading
Posted in Husvandring

Husvandring från N till R

Villa Nyhem, Nils Anderssons gata 1, 1900 Johan Johansson, barnen tog namnet Tyrberg. SVA köpte huset kring 1950. Villa Albany, Nils Anderssons gata 4, Ny…

Continue Reading
Posted in Husvandring

Husvandring från S till Ö

Sanatorievägen 22. AB Skånes Kemiska Tvätt, Maria Nilsson och Gustaf Ragnvald Nilsson startade tvätteriet. 1950 Anna-Lisa och Erling Johansson tog över. Tvätteriet drevs källaren.

Continue Reading
Posted in Handel

Apoteket Tyringe

Apotek fanns inte i Tyringe under 1900-talets första hälft. I affären Larsson & Carlsson på Järnvägsgatan fanns ett sortiment av receptfria läkemedel och affären fungerade…

Continue Reading
Posted in Metall

Skandinaviska Verktygsfabriken

Vid ett sammanträde den 23 september 1896 bildades Skandnaviska Verktygsfabriken AB. Till styrelse valdes August Bergman, Fredrik Rönner från Hälsingborg och skeppsredare Bengt Magnus Andersson…

Continue Reading
Posted in Personligheter

Ester Boman

Ester Boman (1879-1947) grundade 1909 Tyringe Helpension, (Björkliden) en internatskola för flickor. Där lades stor vikt vid friluftsliv, estetiska läroprocesser och individualiserad undervisning. Hon och…

Continue Reading