Tyringe gästgivargård

I bilden till vänster: Gästgivaregården 1898/99. Från vänster arrendatorn Arvid Roumestam, hans fru Hilma, hennes syster Ida och till höger okänd kvinna, kanske piga.

Anläggningen återuppbyggdes efter Skånska kriget 1678. Se Gårdar i Tyringe-trakten.

Gården ägdes från 1874 av Anna Christina (1827-1902) och Sven Persson (1826-1906).

Rörelsen arrenderades ut 1876-81 till Johanna och Nils Nilsson. Deras dotter Hilda gifte sig 1880 med banmästaren i Tyringe Johannes Nilsson.

Grosshandlare Nils Norén från Kristianstad hade arrendet några år in på 1890-talet. Därefter kom Arvid Roumestam (1868-1924).

Efter Anna Christinas död testamenterade Sven gården till sin systerdotter Betty Nilsson. Hon fick lagfart 1907, men efter några år indrogs rättigheterna.

Author: admin