Syster Annas

Startades av Anna Elisabeth Paulström (1887-1949) vid Rödakorsgatan år 1918 och var i full drift från 1919. Hennes far, bryggaren och predikanten August Petersson Paulström (1852-1918) hade köpt fastigheten år 1917 av doktor Otto Reimers

Familjen Paulström, med 9 barn kom till Tyringe runt 1915 från Hällaryds församling i Blekinge. Modern Elin Larsdotter (1861-1918) övertog kaféet i Arken där familjen också bodde. Anna var äldsta dottern och redan »utflugen« då familjen flyttade till Tyringe. Hon utbildade sig till Röda Korssyster i Stockholm och flyttade hem för att ta hand om sina syskon då båda föräldrarna dog år 1918.

Åren 1921-22 drev Anna sitt sjuk- och vilohem i Borgen, förmodligen under tiden som huset på Rödakorsgatan byggdes om och till.

1936 köpte hon Borgen och behöll det till sin död 1949. Om Borgens användning under dessa år skrivs på annat håll.

Syster Annas såldes efter Annas död av systrarna Edit (1903-1980), Sigrid Cederth (1892-1968), Ebba (1899-1974) samt Maria (1900-63) till Ivar (1911-2008) och Gulli Björklund (1912-1997) från Ekenässjön, Småland, med tillträde 20/9 1950. 

Såldes 15/1 1953 av Ivar och Gulli Björklund till diakon Olof Stadell (1904-1991) och Inez (1910-2007) vid Fogdarödhemmet Höör. Herr och fru Björklund startade 1966 Björklunda sjukhem i före detta Hotell Gillet. De bodde på Bokgatan 9 

Olof Stadell sålde 1972 till Rolf (1929) och Britt(1930) Andersson. Rolf var verksam i dåvarande Tyringe kommun, bland annat som socialchef och vikarierande kommunalkamrer. Britt var distriktssköterska i Tyringe. Successivt övertogs ledningen för hemmet av deras son Urban (1964), som biträdande föreståndare 1992 och föreståndare 1998.

Åter Anslagstavlan >>> Vårdhem >>>

Author: admin