Skolgatan

Nummer 3

Byggmästare Lars Ljungdahl (1862-1934) har byggt huset för sig och sin familj.

Nummer 4

Målaremästare Carl Florén (1905-2001).
Börje Nilsson, (1921-2015). ESSO Börje drev mellan 1975 och 1986 auktionsfirma i före detta Tyringe Bröd på Malmövägen. Verksamheten startade Börje i före detta målare Floréns lokaler på Skolgatan där »Rosa husen« nu ligger.

Nummer 16

Målaremästare Nils D. Ottosson (1912-2000)

Tillbaka till Näringsidkare efter gatunamn >>>
Tillbaka till Anslagstavlan >>>

Author: admin