Sanatorievägen

Nummer 3

1929 AB Sydsvenska Banken bebyggde fastigheten. Namnändring 1935 till Skånska Banken.
1992 -2002 Monicas Hus B & B, Monica Spångberg.

Södra delen i huset
Bekå damekipering, Tona Jönsson och Berta Olsson från Malmö.
Friströms Damekipering, Anna Friström (1907-2000). Flyttade till Hässleholm.
1970-tal Radio-och TV-affär, Tage Gunnarsson (1910-94) och Margit (1910-2005)

Nummer 4

1928-1961 Telefonstation, Astrid Elander (1900-35). Maken Björn (1906-76) hade pappershandel. Han gifte om sig med en ny telefonist Astrid (1904-81).
Skomakeri, Hjalmar Persson (1888- 1947), hustrun Elsa (1895- 1978)  hade damfrisering, som övertogs av Anna Elisabet Holm, Salong Elisabeth.

Nummer 8

Byggmästare Ivar Ottosson (1902-85), huset i bakgrunden.

Nummer 12

1946 Tyringe Radioservice, Åke Jönsson (1921 – 89 )

Nummer 16

Villa Nyrup, numera rivet.
Målarmästare Ernst Brulin (1897-1969). Hustrun hette Rut (1898-1976). Kom från Bernadottegatan.

Nummer 20

Villa Lyckebo. Henning Bengtsson (1889-1975) hade första affären.
Axel Håkansson, (1895-1976) filial till butiken på Järnvägsgatan.
1937 Anton S. Carlsson (1909-80) och hustrun Anna Elisabeth (1907-2002).

Nummer 22

Skånes Kemiska Tvätt, Anna-Lisa (1915-99) och Erling Johansson (1910-79)

Nummer 24

Kiosk. 1928 Oskar Karl Tollström (1893-1969).
1934 Fritz Jacobsson (1896-1972). Nerlagd 1970.

Tillbaka till Näringsidkare efter gatunamn >>>
Tillbaka till Anslagstavlan >>>

Author: admin