Ruth Bergman

Fredagen den 13 juli 1917
Vår första kvinnliga flygare. Tycker att »det är oerhört roligt«.

Det är nog inte alldeles första gången det talas om »vår första svenska kvinnliga flygare«. För några år sedan var det en företagsam ung stockholmska, som gjorde sina luftpiroutter med en manlig kamrat nere i Falsterbo och om vi minnas rätt, förklarade, att när hon väl lärt sig komma på 500 meters höjd skulle hon förlofva sig med en manlig jämlike men så långt kom hon visst aldrig – vi menar till 500 meters höjd.

Nu har en annan ung dam på 28 år, fröken Ruth Bergman, från Tyringe, som förut berättats, börjat sina öfvningar som flygelev, men hvad henne beträffar, skall hon utan tvivel med god skånsk energi, pröfvat i alla handa sport, däribland en för en dam så ovanlig som motorcykelåkning, lugnt och säkert kämpa sig fram till sitt certifikat och således bli vår första kvinnliga flygare i Sverige.

Ruth Bergman med kollega. TYR 05146

En tidning har ringt upp fröken Bergman på d:r Thulins flygskola på Ljungbyhed, där hon tillsammans med fem manliga kamrater manövrerar sin elevflygmaskin – ännu så länge dock utefter marken blott.

– Nå, hur känns det att vara flygare?
– Det är oerhört roligt svarar en käck röst. Ja, det vill säga, ensam har jag inte varit uppe i luften än, jag har ju bara hållit på i en veckas tid här ute. Men som passagerare har jag varit uppe förut. Första gången var på Ljungbyhed med baron Blixen och då fick jag med detsamma förfärlig lust att en gång själv bli riktig flygare.

– När väntar ni få ert certifikat?
– Det kan man inte så noga beräkna. Det beror på, hurudant vädret blir; till en början får vi flygelever inte stiga upp, utom när det är absolut lugnt.  Ett par månader tar det väl allt, innan man blir fullt utbildad.
– Och sedan då?
– Sedan? Ja, lär mig in det här bara för mitt nöjes skull. Någon nytta kan jag just inte ha ut, det som en man kan.
– Men kanske kommer ni i alla fall en dag i egen maskin?
– Knappast väl, det är en för dyr historia dessa tider.

Från Petrus Bergmans klippbok, en tidningsartikel, okänt vilken tidning.

Aviatörer vid dr. E. Thulins flygskola, fröken Ruth Bergman och herr C.A. WErstman(Sveriges yngste flygare) 1917. Bilden publicerad i Hvar 8 Dag XVIII:42, juli 1917.

Tillbaka till Anslagstavla >>> Tillbaka till Personligheter >>>

Till mera läsning om Ruth Bergman >>>

Author: admin