Kurhotellet

Kurhotellet

Industrimannen August Bergman (1849-1921) tog i början av 1900-talet initiativ till att bygga en hälsoanläggning i  Tyringe. 

Från höger ser vi August Bergman med döttrarna Hanna, Elisabeth och Bertha samt hustrun Maria.

Johan Qvant Hyldentong (1867-1935) överlät 1904 mark i Vedhygge till AB Tyringe Vattenkuranstalt som byggdes av Lars Ljungdahl (1862-1934).

Det blev emellertid konkurs 1906 och nya intressenter tog över med läkaren Otto Reimers (1865-1951) i spetsen.

Doktor Otto Reimers 1865-1951

AB Tyringe Badanstalt och Sanatorium bildades 1907 med en styrelse förutom Otto Reimers, ordförande Jonas Nilsson (1842-1923) i Hörlinge, vice ordförande Christian Olsson ( 1859-1932) i Helsingborg, verkställande direktör hovrättsnotarie Elis Ohlin (1867-1946) i Klippan och kamrer Karl Gustaf Thelin (1861-1939) i Tyringe.

Hela personalstyrkan 43 personer sades upp 1962 och Bergmans Chuckfabrik köpte anläggningen. Namnet ändrades till AB Tyringe Kurhotell.

1966 övertog Arne Wihlborg företaget och 1971 blev Sten Fasth (1928-92) ny ägare.

Från 1985 kom olika ägare till 1995 då kommunen övertog efter en konkurs.

2002 köptes Kurhotellet av en grupp Tyringebor, Ove Jeppsson (1931-2019), Jan Lundell, Jörgen Persson, Kurt-Erik Nilsson och Tommy Söderberg.

Tillbaka till Anslagstavlan – Till Hotell, pensionat och vårdhem >>>

Author: admin