Ekebacksvägen

Nummer 6

Byggmästare Anders Elborgh (1873-1942), kallades för »Hönsajönsson«. Hustrun hette Eva (1879-1943)

Nummer 10

M-son Montering, Mats Persson (1946-2009).

Nummer 12

1917 Trädgårdsmästare Nils Jeppsson (1894-1965). Hans hustru hette Hanna (1893-1979).

Torsjö

Nr 1:5 Bokliden
1906 Tengvalls Lästfabrik, Cornelius Tengvall (1880-1962).
Fabriksbyggnad med inventarier brandförsäkrade för 10 000 kronor.

1:29
1924 Tunnbindare Johan Elmlund (1868-1943)
1947 Asta (1927-90) och Tage Nilsson (1924-2019). Huset brann ner den 4 juni 1955. Tage var med på utfärd för SCA-anställda till Perstorp och fick en chockartad hemkomst. 1957 Lilly (1925-2011) och Staffan Jeppsson. De byggde nytt och drev Enedalens plantskola och sjukhem. 1992 Uno Jeppsson, son till Lilly och Staffan. 2005 Nya Enedalens Sjukhem AB, se Vårdhem, pensionat och hotell.

1:33
1947 Medikema, Tage Björk (1910-85). Kom från Bränneriet.
På 90-talet fanns Dansskola, Annika Bohnstedt Gerdin. Edgar Cayce Sällskapet drev bokförlag. Dessutom labbs en kennel.
Michael Smith. 2016 Humana AB, se Vårdhem pensionat och hotell.

1:37 Ängadal
1938 SVA. Styrelsen beslutade 1937 att inköpa Johan Johanssons ängar.
1960 Ruth (1916-2000) och Johan Almqvist (1914-2004) var anställd på SVA och hyrde fastigheten under många år innan han köpte den. De hade ett litet lantbruk.

Tillbaka till Näringsidkare efter gatunamn >>>
Tillbaka till Anslagstavlan >>>

Author: admin