Nils Johanssons Snickerifabrik / AKUMA

Nils var född 1899 i Matteröds Hjortaröd. Han blev i ungdomsåren anställd hos sin morbror Ivar Nilsson, som var byggmästare i Tyringe. På grund av Ivars sjukdom (TBC) och död 1929 startade Nils egen firma redan 1926 och byggde en villa som långt senare fick namnet Idet.

Snickerfabriken uppfördes vid sidan av Petrus Bergmans chuckfabrik, men förstördes av eldsvåda 1929.

Nils köpte därefter konkursdrabbade armaturfabriken VEGA. Där tillverkades värmelampor och elektriska element samt äggkläckningsmaskiner. Så småningom kom leksaker och enklare husgeråd att dominera tillverkningen.

Namnen på personerna finns att se på museet.

Familjen Johanssons bostadshus drabbades 1936 av en förödande brand och man fick bekymmer med ekonomin. En snickerifirma från Göteborg (AKUMA) köpte fabriken och byggde nytt på andra sidan gatan. Byggnaden stod klar 1938. Ägarna hette Fraenkel och Mannheimer, men Nils Johansson utsågs att leda verksamheten.

Nils Johansson med två anställda och till höger ser vi nya och gamla fabriksbyggnaderna.

Interiör i nya fabriken och till höger Carl Mannheimer.

Under kriget blev firman mobiliserad av krigsindustrin och tillverkade stora mängder ammunitionslådor. 

Statens kontrollant i hatt, bakom honom ser vi Helmer Spenninge och till vänster om kontrollanten Arne Andersson.

Efter fredsslutet köpte SVA fastigheten och AKUMA förvärvade ny mark vid Hörjavägen – väg 21.

Studiecirkel 1960 från vänster Nelof Junghede, Karl-Erik Månsson, Nils Mahlberg, Lennart Jenestrand, Leif Svedberg, Tore Pettersson och Stig Nilsson.

Besök av landshövdingen från vänster Erik R Johansson, fru Petri, Carl Henrichson och Bengt Petri.

Vid mitten av 1970-talet såldes fabriken till ESSELTE och tio år senare var verksamheten avslutad.

Tillbaka till Anslagstavlan >>>

Author: admin